Cumartesi , Temmuz 20 2024

Türkistan İslam Derneği; Uygur Türkleri iade edilirken Çin’i savunmak Doğu Türkistan Vakıflarına mı Kaldı ?

Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşlarını Temsil ettiğini iddia eden Doğu Türkistan Vakfı adına Dr. Muhittin CANUYGUR, İsa Yusuf Alptekin Vakfı Adına Doç. Dr. Ömer KUL ve Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği Adına İlhan Turanlı isimleri ile yayınlanan Ortak Basın Açıklamasında.

Sosyal Medya’da ki Uygur Türklerinin Çin’e iade edildiği paylaşımlarını yalanlayan ve ‘’Doğruluğu olmayan tezviratlar’’ , ‘’gerçeği yansıtmayan paylaşımlar’’ olarak değerlendiren Ortak Basın Açıklamasında, Türkiye’nin Kafir Komünist Kızıl Çin’e iade ettiği Uygur Türklerinden sadece Zinnetgül TURSUN olayının münferit bir olay olduğunu belirten ve diğerlerini gizleyen sizleri Türkistan İslam Derneği adına KINIYORUZ…

Doğu Türkistan Vakfı, İsa Yusuf Alptekin Vakfı ve Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği’ni KINIYOR ve YALANLIYORUZ… Sizler Yalancılarsınız…

Doğu Türkistan Davasını Savunduğunu ve Bunun için kurulup faaliyet gösterdiğini iddia eden bu üç Sivil Toplum Örgütü ile beraber Uygur Türkleri Çin’e teslim edilirken Susan makam ve mevkisini kaybetmemek için sessiz kalan, T.C. Devletinin Vatandaşlık Yetkisini Akrabalarına kullanarak ve bunu da itiraf ederek kendilerini garanti altına alan Bütün Doğu Türkistan Sivil Toplum Örgütlerini görevlerini yapmadığı için KINIYORUZ.

Doğu Türkistan Davasını, Allah azze ve celle’nin İslam davasıdır şuruyla yaklaştığımızı belirtir ve sizlerin nezdinde tüm Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşlarını suskunluğunu bozarak dünyaya ve kamu oyuna gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz…

Çin işgali altında milyonlarca Mazlum Uygur Türkü can verirken, organları çalınırken, işkence ve tecavüz edilirken Çin’in yapması gereken yalanlama görevi sizlere mi kaldı.

Vallahi kıyamet günü yaklaşarak gelmektedir ve sizler bu mazlum, mustazaf uygur türklerinin kanlarını ellerinize bulaştırıyorsunuz.  

KORKUYORSANIZ, Çin’e teslim edilmekten korktuğunuz için susuyorsanız sizi anlıyoruz. O Halde STK’larınızı daha cesur korkmayan kendini Allah için feda edebilecek kardeşlerinize devrediniz.

Türkiye Benim Bildiğim üç kişiyi Çin’e teslim etti. Av Mehmet Okutan anlatıyor

Uygur Türklerinin Kafir Komünist Kızıl Çin’e karşı vermiş olduğu mücadelede kardeşlerinize köstek olmak yerine aksine destek ve onlara kalkan olmanız gerekmez miydi ?

Elinde mahkeme kararı olan ve bu konuda resmi makamlara dilekçeler vererek resmi cevap alan, bunu da Sosyal Medya Platformlarında yayınlayan Av. Mehmet OKUTAN’ın ifadelerini ve belgelerini hiç mi görmediniz.

İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Mehmet Okutan’a ulaşmak sizler için bu kadar zor mu?

Uygur Türkü Burhan Kerim’in Uluslararası Koruma Kanunları Kapsamın’da Çin’e İade Edildiğini ispat eder belgedir…

* Uygur Türklerinden kendilerini bekleyen tehlikeyi gizlediğiniz için KINIYORUZ…

* Doğu Türkistan Dava adamı gibi ortada dolaşıp, Uygur Türklerinin mahkeme kararları ile Çİn’e gönderilmelerinden haberdar olmadığınız iddia ettiğiniz için KINIYORUZ…

* Çin’e gönderildiklerini bildiğiniz halde gizlediğiniz için KINIYORUZ…

* Doğu Türkistan davasına hakim olmadığınız için KINIYORUZ…

* T.C. Devletinin sizlere vermiş olduğu Vatandaşlık Yetkisini yalnız Akrabalarınıza kullandığınız için KINIYORUZ

Doğu Türkistan Maarif Derneği Akrabalarına Vatandaşlık Verdiğini İtiraf Etti

Not : Av. Mehmet Okutan, İstanbul Barosu’nda 24363 sicil numarası ile avukatlık yapmaktadır. Sayın Mehmet Okutan hakkında daha fazla ya da en güncel bilgiyi edinmek için kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nu 0212 251 63 25 telefon numarası ile arayarak yada baro@istanbulbarosu.org.tr adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. İLYAS DOĞAN’ın TWİTTER HESABINDAN DOĞU TÜRKİSTAN VAKFI’na, İSA YUSUF ALPTEKİN VAKFI’na ve DOĞU TÜRKİSTAN GENÇLİK VE KÜLTÜR DERNEĞİ’ne GERÇEKLERİ GİZLEDİKLERİNE DAİR İSYANI.

PROF. DR. İLYAS DOĞAN TWİTTER PAYLAŞIMI https://twitter.com/profilyasdogan/status/1352930507370229762?

Türkistan İslam Derneği

Kaynak: china-stop.com

Ayrıca Kontrol Et

Çin Devlet Güvenliği Uygur Soykırımını Desteklemek için Videolar Hazırlıyor

Doğu Türkistan’ı İşgal Eden Komünist Çin 21. Yüzyıl Soykırım Kamplarına Uygur Türklerini Doldurmak ve Soykırımını …